დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N158

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N158

 

 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი

ჯგ. 158

დასკვნითი გამოცდების განრიგი

JoomShaper