დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N159-დან N162-ე

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N159-დან N162-ე

 

 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ელექტრიკოსი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 159

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ძრავის შემკეთებელი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 160

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი) მე-3 საფეხური"

ჯგ. 161

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) მე-3 საფეხური"

ჯგ. 162

დასკვნითი გამოცდების განრიგი

JoomShaper