დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N164-დან N171-ე

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N164-დან N171-ე

 

 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 164

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 165

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "შემდუღებელი (ელექტრორკალური შედუღება) მე-3 საფეხური"

ჯგ. 166

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ბუღალტერი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 167

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ბუღალტერი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 168

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 169

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ზეინკალ-სანტექნიკოსი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 170

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "მეფილე-მომპირკეთებელი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 171

დასკვნითი გამოცდების განრიგი

JoomShaper