დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N133,N134,N135,N142

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N133, N134, N135, N142

 

 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 133

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ტოპოგრაფი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 134

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი მე-3 საფეხური"

ჯგ. 135

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი)მე-3 საფეხური"

ჯგ. 142

დასკვნითი გამოცდების განრიგი

JoomShaper