დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N136-N141,N143-N147

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N136-N141,N143-N147

 

 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "საავტომობილო გზების და აეროდრომების მშენებელ–ტექნიკოსი"

ჯგ. 136

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ელექტრიკოსი"

ჯგ. 137

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "სავალი ნაწილის ტექნიკოსი"

ჯგ. 138

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ძრავის შემკეთებელი"

ჯგ. 139

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს -შემკეთებელი"

ჯგ. 140

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი)"

ჯგ. 141

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)"

ჯგ. 143

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)"

ჯგ. 144

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი"

ჯგ. 145

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "დურგალი"

ჯგ. 146

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი"

ჯგ. 147

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


JoomShaper