დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N149-დან, N157-მდე

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდების განრიგი - ჯგ. N149-დან, N157-მდე

 

 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ბუღალტერი"

ჯგ. 149

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "მეფილე-მომპირკეთებელი"

ჯგ. 150

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი"

ჯგ. 151

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი"

ჯგ. 152

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი"

ჯგ. 153

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "შემდუღებელი (ელექტრორკალური შედუღება)"

ჯგ. 154

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემის მემონტაჟე"

ჯგ. 155

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "მღებავი"

ჯგ. 156

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა "მძერწავი (არქიტექტურული დეტალების)"

ჯგ. 157

დასკვნითი გამოცდების განრიგი


JoomShaper