ბიბლიოთეკა

წიგნების ჩამონათვალი რომლითაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი კოლეჯის ბიბლიოთეკაში

 

 ავტორიწიგნის დასახელებაგამოცემ თარიღი
1 usaid რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოება 2011წ.
2 usaid კალატოზი 2010წ.
3 usaid მეფილე-მომპირკეთებელი 2011წ.
4 usaid მღებავი 2011წ.
5 usaid თაბაშირ მუყაო 2011წ.
6 usaid შემდუღებელი 2011წ.
7 usaid მძიმე ტექნიკის ოპერატორი 2011წ.
8 ვ.ოთხოზორია,ზ.ცირამუა ინფორმაციული ტექნნოლოგიების საფუძვლები 2012წ.
9 კ.მჭედლიშვილი,ა.ბურდულაძე, ო.გელაშვილი, გ.არჩვაძე. საავტომობილო გზები 2009წ
10 ნანა სუმბაძე, თამარ მახარაძე ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 2010წ.
11 usaid თაბაშირ მუყაო 2011წ.
12 usaid რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოება 2011წ.
13 ნ.ნაცვლიშვილი, მ. ნაცვლიშვილი წყალმომარაგება და წყალარინება 2010წ.
14 შ.ბაქანიძე. ი.ირემაშვილი. ნ.მსხილაძე საბათქაშე სამუშაოები 2010წ.
15 ს.იაკობაშვილი. ა.გაგნიძე. ა.ბოჭორიშვილი ელექტროშედუღება 2010წ.
16 ს.იაკობაშვილი. ა.გაგნიძე. ა.ბოჭორიშვილი ელექტროშედუღება 2010წ.
17 თენგიზ მუსელიანი ელექტროსამონტაჟო სამუშაოთა ტექნოლოგია 2010წ.
18 ზ.ეზუგბაია. ი.ირემაშვილი ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია (კალატოზი) 2010წ.
19 თ.ჟორდანია. ნ.მსხილაძე რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოება 2010წ.
20 ზ.ბობოქაშვილი. კ.ძერია მებაღეობა 2010წ.
21 ა.ი.სტარჩენკო, დ.ვ.გულინი მშრალი მშენებლობის კომპლექტური სისტემები 2011წ.
22 გიორგი ბერძენიშვილი სიზუსტის ნორმები და ალტერნატული კონტროლი ხის დამუშავებაში 2011წ.
23 გიორგი ბერძენიშვილი ხის დასამუშავებელი ჩარხები 2011წ.
24 გიორგი ბერძენიშვილი, მამუკა ხოშტარია ავეჯის მოპირკეთების და გამოყვანის მეთოდოლოგია 2013წ.
25 გიორგი ბერძენიშვილი ხის დასამუშავებელი სადურგლო კომბინირებული ჩარხები 2011წ.
26 გიორგი ბერძენიშვილი, მარინა ტეფნაძე ავეჯის კონსტრუირების მეთოდოლოგიის სისტემატ. და სრულყოფა 2011წ.
27 გიორგი ბერძენიშვილი ხის დასამუშავებელი ჩარხები 2011წ.
28 ნ.ნაცვლიშვილი, მ. ნაცვლიშვილი წყალმომარაგება და წყალარინება 2010წ.
29 ნ.ნაცვლიშვილი, მ. ნაცვლიშვილი წყალმომარაგება და წყალარინება 2010წ.
30 ა.ხორავა, ნ.კვატაშიძე, ნ.სრესელი, ზ.გოგრიჭიანი ბუღალტრული აღრიცხვა 2011წ.
31 თემურ აბესაძე ორის ბუღალტერია 2012წ.
32 გრეგორი მენქიუ ეკონომიქსი 2008წ.
33 ე.ლომსაძე, ც.მელიქიძე, ე.წამალაშვილი ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება მცირე და საშუალო საწარმოებში 2010წ.
34 მზია ქირთბაია ბიზნეს ეთიკა 2008წ.
35   საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2013წ.
36 ი.გოლიცინსკი, ნ.გოლიცინსკაია ინგლისური ენის გრამატიკა 2012წ.
37 ეკა ზამბახიზე, მაკა ზამბახიძე ინგლისური ენის გრამატიკა 2012წ.
38 გახოკიძე ინგლისური გრამატიკა 2012წ.
39 ჰედვეი ინგლისური 2010წ.
40 რაიმონდ მერფი ინგლისური  
41 გ.მოგილევიჩი საავტომობილო გზები ორგანიზაციის საფუძვლები; 1975წ.
42 ზ.ბიწკინაშვილი, მ.ბისეიშვილი. საავტომობილო გზების მშენებლობა; 1965წ.
43 უ.ლ.ჩუმაკოვი, ა.უ. კუბასოვი, ნ.ს.ტაბარკო საავტომობილო გზების მშენებლობა და ექსპლოატაცია; 1976წ.
44 დ.კვაჭაძე; ვ.ჯაფარიძე. სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის საფუძვლები; 1969წ.
45 რ.ჭოხონელიძე მიწის სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია და ტექნოლოგია; 1976წ.
46 მ.ტოლსტოვი; მ.დემიდოვი. უსაფრთხოების ტექნიკა და ხანძარსაწონააღმდეგო ღონისძიებები მშე-ზე; 1978წ.
47 მ.ძიძიგური; საგზაო სამშენებლო მასალები; 2005წ.
48 ავტორის გარეშე საავტომობილო გზები-ის ნორმები და წესები; 1973წ.
49 ო.ეზიკაშვილი მანქანათა ნაწილები; 1991წ.
50 ო.ეზიკაშვილი, დ. ჭელიძე, მ. ხვინგია მანქანათა ნაწილები 2009წ.
51 ა.ლუკოვნიკოვი შრომის დაცვა 1982წ.
52 ფ.გრინგაუზი სანიტარულ-ტექნიკური სამუშაოები; 1972წ
53 პ.ვ.ბარსუკოვი სამშენებლო ხაზვა 1972წ.
54 ა.ფ.კირილოვი ხაზვა და ხატვა; 1987წ.
55 ნ.ს.ბრილინგი, უ.პ.ევსეევი დავალებები ხაზვაში; 1978წ.
56 გ.მეძმარიაშვილი ავტომობილის ტექნი8კური ექსპლოატაცია; 1982წ.
57 ი.ქოჩიაშვილი, ე.გაბეჩავა; ავტომობილის რემონტი; 1987წ.
58 ბ.მიხაილოვი სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების არქიტექტურა; 1978წ.
59 აი.ოვორონცოვი, ნ.ზ.ხარიტონოვა ბუნების დაცვა 1985წ.
60 ლ.კრეიდლინი სადურგლო სამუშაოები 1976წ.
61 ვ.ა.კუკსოვი, ი.ვ.კუკსოვი მასალათმცოდნეობა დურგლებისა და ხუროებისათვის; 1973წ.
62 ი.ს.ვიშნეპოლსკი ტექნიკური ხაზვა 1984წ.
63 ვ.ლ. ცაგარელი ტექნიკური ხაზვა 1964წ.
64 ზ.კვინიკაძე, რ.ჟორჟოლიანი ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და რემონტი; 2009წ.
65 ს.სულაძე,ა.მორჩილაძე, რ.ჟორჟოლიანი ოზონდამშლელ და ალტერნატიულ მაცივარაგენტებზე მომუშავე სამაცივრე ტექნიკის მომსახურება 2000წ.
66 ა.ზოროხოვიჩი, ვ.კალინინი ელექტროტექნიკა სამრეწველო ელექტრონიკის საფუძვლებით 1989წ.
67 ა.დევდარიანი ელექტრული და იმპულსური ტექნიკის საფუძვლები; 1988წ.
68 ვ.ზარიძე. ს. თავაძე ელექტრომოყვარულის სახელმძღვანელო 1996წ.
69 კ.ს.შესტოპოლოვი საზეინკლო სამონტაჟო სამუშ. და ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება 1968წ.
70 usaid დამხ.სახელმ. მეფილე-მომპირკეთებელთა კლასი შეგირდებისათვის 2009წ.
71 კ.ლეკვეიშვილი, ა.შალამბერიძე, თ.ჟორდანია სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება 2002წ.
72 ა.ნადირაძე საშენი მასალები და ნაკეთობები 1984წ.
73 შ.ბურჭულაძე საშენი მასალები 1988წ.
74 კ.ლეკვეიშვილი, ა.შალამბერიძე, თ.ჟორდანია სადურგლო სამუშაოების წარმოება 2004წ.
75 ა.გურვიჩი სადურგლო სამუშაოები 1965წ.
76 ს.ბურჭულაძე ხაზვის კურსი 1971წ.
77 ვ.ცეგელსკი ელექტროშემდუღებელი 1973წ.
78 პ.ს.კოსტიაევი მასალამცოდნეობა 1986წ.
79 ირ.ჯაფარიძე გეოდეზია 1988წ.
80 ნ.თევზაძე საინჟინრო გეოდეზია 1974წ.
81 ვ.დანილოვი გეოდეზია 1976წ.
82 გ.ხუნჯუა ზოგადი და საინჟინრო გეოდეზიის კურსი  
83 მ.თევზაძე თანამედროვე გეოდეზიური ხელსაწყოები 2004წ.
84 პ.ე.ლებედევა ტოპოგრაფიული ხაზვა  
85 რ.ი.ჩეკურიშვილი ფოტოგრამეტრია 1965წ.
86 ვ.ა.კუკსოვი, ი.ვ.კუკსოვი მასალათმცოდნეობა დურგლებისა და ხუროებისათვის; 1973წ.
87 cAPAROL პროფესია ,,მღებავი,,  
88 მ. თევზაძე თანამედროვე გეოდეზიური ხელსაწყოები 2004წ.
89 ვ.ა.კუკსოვი, ი.ვ.კუკსოვი მასალათმცოდნეობა დურგლებისა და ხუროებისათვის; 1973წ.
90 ი.ს.ვიშნეპოლსკი ტექნიკური ხაზვა 1984წ.
91 დ.კვაჭაძე; ვ.ჯაფარიძე. სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის საფუძვლები; 1969წ.
92 შ.ბურჭულაძე საშენი მასალები 1988
93 ა.ნადირაძე საშენი მასალები და ნაკეთობები 1984
94 უ.ლ.ჩუმაკოვი, ა.უ. კუბასოვი, ნ.ს.ტაბარკო საავტომობილო გზების მშენებლობა და ექსპლოატაცია; 1976წ.
95 ლ.ვ.მუსკატი მასალათმცოდნეობის სწავლება ზეინკალ-სანტექნიკოსებისათვის 1978წ.
96 ვ.პოპოვი, ს.ნიკოლაევი ზოგადი ელექტროტექნიკა ელექტრონიკის-საფუძვლებით 1985წ.
97 ი. ანდრიაშვილი ლითონთა ტექნოლოგია 1988წ.
98 ნ.კ.საყვარელიძე, ნ.ს.კაკაბაძე სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები 1979წ.
99 ო.მდივნიშვილი, ო.ტაველიშვილი,თ.მელიქაძე საგანგებო სიტუაციები და სამოქალაქო თავდაცვა 2001წ.
100 ნ.ა.ბაკულინა, ე.ლ.კრაევა მიკრობიოლოგია 1976წ.
101 როდიონოვი, კლუშინი,ტოროჩეშნიკოვი გარემოს დაცვის ტექნიკა 1989წ.
102 ნ.ა.ტოლოკოვცევა, ვ.ა.ფილოვა საერთო, საწარმოო ტოკსიკოლოგიის საფუძვლები 1976წ.
103 კ.ს.პეტროვსკი, ვ.დ.ვანხანენ კვების ჰიგიენა 1982წ.

 

 

JoomShaper